Won silver in ‘Symbhav 2016, Girls Volleyball tournament’

SIMS Girls Volleyball Team stood Second in SLS fest Symbhav 2016